• Image of Hybrid - Green Lamp Edition
  • Image of Hybrid - Green Lamp Edition
  • Image of Hybrid - Green Lamp Edition
  • Image of Hybrid - Green Lamp Edition
  • Image of Hybrid - Green Lamp Edition

SÈRIE DE LÀMPADES que aprofita al màxim el translúcid de la porcellana, material amb el qual s'aconsegueix aquesta supressiva aparença tèxtil, fragilitat i lleugeresa, aportant una llum molt agradable. La part superior de la làmpada està esmaltada amb diferents colors i fa que cadascuna viri cap a un to. Ideal com a punt de llum donant calidesa a un espai o per crear un conjunt lluminós.

• Material: porcellana.
• Mides: ± Ø10 x 23 cm. Pes: ± 350 g.

Per connectar al sostre. Amb floró embellidor superior tapa connexions.
Packaging de presentació i embalat dins de capsa amb màxima protecció.
• Contingut:
- Làmpada + floró embellidor tapa connexions de sostre
- 1,5 m cable trenat elèctric homologat + components elèctrics homologats
- 2 caragols + 2 tacs #6
- Bombeta 7W LED (E-27 / 220-230V)
___________

SERIE DE LÁMPARAS que aprovecha al máximo la translucidez de la porcelana, material con el cual se consigue esta sorpresiva apariencia textil, fragilidad y ligereza, aportando una luz muy agradable. La parte superior de la lámpara está esmaltada con diferentes colores que hacen que cada una vire hacia un tono. Ideal como punto de luz para dar calidez a un espacio o para crear un conjunto luminoso.

• Material: porcelana.
• Medidas: ± Ø10 x 23 cm. Peso: ± 350 g.

Para conectar al techo. Con florón embellecedor superior tapa conexiones.
Packaging de presentación y embalado dentro de caja con máxima protección.
• Contenido:
- Lámpara + florón embellecedor tapa conexiones de techo
- 1,5 m. cable trenzado eléctrico homologado + componentes eléctricos homologados
- 2 tornillos + 2 tacos #6
- Bombilla 7W LED (E-27 / 220-230V)
___________

LAMP EDITION. Taking full advantage of the translucency of porcelain, material that achieves the astonishing textiles appearance, fragility and lightness, and providing a pleasant light. The top of the lamp is glazed with different colours that make each one veer to different tones. Ideal as a light to give warmth to a space or to create a set of light.

• Material: porcelain.
• Dimensions: ± Ø 10 x 23 cm. Weight: ± 350 g.

For connect to the ceiling. With lamp canopy for connexions.
Presented with a packaging and all packed into rigid box with maximum protection.
• Content:
- Ceiling lamp + canopy cover the ceiling connections
- 1,5 m. braided wire + european approved electrical components
- 2 screws + 2 plastic anchors #6
- Lightbulb 7W LED (E-27 / 220-230V)