• Image of Mutant - Lamp Edition With Optic Fiber
  • Image of Mutant - Lamp Edition With Optic Fiber
  • Image of Mutant - Lamp Edition With Optic Fiber
  • Image of Mutant - Lamp Edition With Optic Fiber
  • Image of Mutant - Lamp Edition With Optic Fiber

SÈRIE DE LÀMPADES amb aspecte de medusa i aparença tova i suau però d'una rigidesa que sorprèn. Aquesta làmpada aprofita al màxim el translúcid de la porcellana, material amb què s'aconsegueix aquesta supressiva aparença de paper, fragilitat i lleugeresa que junt amb els filaments de fibra òptica la transformen en una petita escultura lluminosa, aportant una llum molt agradable. Ideal com a punt de llum per donar calidesa a un i o per crear un conjunt lluminós.

• Material: porcellana i fibra òptica.
• Mides: 14 x 9 x 26 cm. Pes: ± 350 g.

Per connectar al sostre. Amb embellidor superior tapa connexions.
Amb packaging de presentació i embalat dins de capsa amb màxima protecció.
• Contingut:
- Làmpada + floró embellidor tapa connexions de sostre
- 1,5 m cable trenat elèctric homologat + components elèctrics homologats
- 2 caragols + 2 tacs #6
- Bombeta 7W LED (E-27 / 220-230V)
___________

SERIE DE LÁMPARAS con aspecto de medusa y apariencia blanda y suave pero de una rigidez que sorprende. Este ser sale de las profundidades marinas para transformarse en un mutante que atrae con magnetismo por su color, por su magia implícita. Es una pieza que parece lo que no es y que, por lo tanto, crea sorpresa, agudiza el sentido de la observación y propicia la imaginación.

Esta lámpara aprovecha al máximo la translucidez de la porcelana, material con el cual se consigue la sorpresiva apariencia de papel, fragilidad y ligereza que junto con los filamentos de fibra óptica la transforman en una pequeña escultura luminosa, aportando una luz muy agradable. Ideal como punto de luz para dar calidez a un espacio o para crear un conjunto luminoso escultórico.

• Material: porcelana y fibra óptica.
• Medidas: 14 x 9 x 26 cm. Peso: ± 350 g.

Para conectar al techo. Con florón embellecedor superior tapa conexiones.
Con packaging de presentación y embalado dentro de caja con máxima protección.
• Contenido:
- Lámpara + florón embellecedor tapa conexiones de techo
- 1,5 m. cable trenzado eléctrico homologado + componentes eléctricos homologados
- 2 tornillos + 2 tacos #6
- Bombilla 7W LED (E-27 / 220-230V)
___________

LAMPS EDITION. Jellyfish-like, with a soft and smooth appearance but of a surprising rigidity. This lamp maximizes the translucency of porcelain material that achieves the surprising appearance of paper, fragility and lightness together with strands of fiber optic light sculpture transformed into a small, providing a very pleasant light. Ideal as a light to give warmth to a space or to create a set of light.

• Material: porcelain and optic fiber.
• Dimensions: 14 x 9 x 26 cm. Weight: ± 350 g.

For connect to the ceiling. With lamp canopy for connexions.
Presented with a packaging and all packed into rigid box with maximum protection.
• Content:
- Ceiling lamp + canopy cover the ceiling connections
- 1,5 m. braided wire + european approved electrical components
- 2 screws + 2 plastic anchors #6
- Lightbulb 7W LED (E-27 / 220-230V)