• Image of Minim #2
  • Image of Minim #2
  • Image of Minim #2
  • Image of Minim #2

COL·LECCIÓ DE PECES realitzades amb motlle; durant el procés d'elaboració cada peça és manipulada d'una manera diferent, per això cada "Minim" té una orientació i una posició que li dóna un caràcter especial i únic.

Els motius estan realitats amb les tècniques d'origen japonès "Shinogui" i "Mentori".

Els "Minim" són aptes per a múltiples usos; es poden posar flors, plantes, llapis, raspalls de dents, etc. o simplement per a decorar.

• Material: porcellana.
• Mides: ± Ø 10 cm. Pes: ± 170 grs.

Amb packaging de presentació i embalat dins de capsa amb màxima protecció.
___________

COLECCIÓN DE PIEZAS realizadas con molde; durante el proceso de elaboración cada pieza es manipulada de una manera diferente, por eso cada “Minim” tiene una orientación y una posición que le dan un carácter especial y único.

Los motivos están realizados con las técnicas de origen japonés “Shinogui” y “Mentori”.

Los “Minim” son aptos para múltiples usos; se pueden poner flores, plantas, lápices, cepillos de dientes, etc... o simplemente para decorar.

• Material: porcelana.
• Medidas: ± Ø 10 cm. Peso: ± 170 grs.

Con packaging de presentación y embalado dentro de caja con máxima protección.
___________

COLLECTION OF PIECES made with mold; during the production process each piece is handled differently, so each “Minim” has an orientation and a position that gives it a special and unique character.

The motives are made with the Japanese techniques of “Shinogui” and “Mentori”.

The “Minim” are suitable for many uses; you can put flowers, plants, pencils, toothbrushes, etc... or simply as decoration.

• Material: porcelain.
• Dimensions: Ø ± 10 cm. Weight: ± 170 g.

With packaging and packed into rigid box with maximum protection.